Blaaskapel

In 1972 werd de toen nog geheten Boerenkapel opgericht. In de daarop volgende jaren is de naam veranderd in Blaaskapel "de Vale Ouwers". Er zijn tot heden 40 jaren achtereen muzikale optredens verzorgd met een (deels) steeds wisselende groep enthousiaste leden voor het aanvullen van de verenigingskas. Wegens personele tekorten in enkele secties is de blaaskapel echter tijdelijk niet meer inzetbaar. Als we een optreden verzorgen willen we dit ook goed doen. Zodra de bezetting het weer toelaat in de kapel, zullen wij weer optrdedens kunnen aannemen. We zullen dit dan zo snel mogelijk op de site aangeven. Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Blaaskapel “de Vale Ouwers”.

')